همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستی

همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستی


همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستی

 

 

 

 

 

 

همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستی

 
 
 
 
 
 
با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزار می گردد .
 
 
 
زمان : دوم و سوم اردیبهشت ماه 1396 
 
 
مکان دانشگاه شیراز
 
 
 
آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله  : 30 آذرماه 1395
 
 
 
 
آخرین مهلت ارسال مقاله :  20 دیماه 1395
 
 
 
وب سایت همایش  ethicswp.ir
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :