دسترسی سریع
×

بخشنامه متمم دفاع دکتری

بخشنامه متمم دفاع دکتری


بخشنامه متمم دفاع دکتری

 

فوری و حائز اهمیت

بخشنامه متمم دفاع دکتری
متمم دستورالعمل ارزیابی رساله های دکتری تخصصی

پیرو دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع از رساله های دکتری تخصصی به شماره ۱۶۵۹۷ مورخ ۹۹/۴/۲۹ در رابطه با دفاع های دوره دکتری نیمسال دوم ۹۹-۹۸ و همچنین به منظور مساعدت با دانشجویان دوره دکتری تخصصی موارد ذیل ابلاغ می گردد:

  کلیه دانشجویان ورودی های ۱۳۹۵ و قبل از آن می توانند به شرط آماده بودن برای دفاع، تا تاریخ ۹۹/۸/۱۵ با جابجایی تعهدات موظفی مربوط به مقالات دفاع و تسویه حساب، مطابق بخشنامه های شماره ۳۵۲۶۸۱ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ و ۷۰۳۶۲ مورخ ۹۴/۹/۱۸ ، نسبت به دفاع از رساله اقدام نمایند.

تبصره ۱: در صورت ارائه پذیرش مقاله موظفی در هنگام دفاع، لازم است قبل از تسویه حساب حتما مقاله مذکور به چاپ نهایی رسیده باشد.

تبصره ۲: این شرایط برای متقاضیان فقط تا تاریخ ۹۹/۸/۱۵ قابل اجرا می باشد و پس از آن کلیه دانشجویان دوره دکتری تخصصی باید براساس مفاد بخشنامه شماره ۱۰/۷۹۵۳۴ مورخ ۹۸/۱۲/۷ ، نسبت به انجام پیش دفاع و دفاع اقدام نمایند.
 
 صرفا دانشجویانی که از تاریخ دفاع رساله دکترای تخصصی آنها تا تاریخ صدور این دستورالعمل مدت یکسال گذشته باشد ولی موفق به اخذ پذیرش یا چاپ مقاله تسویه حساب (مقاله موظفی دوم) نشده باشند، می توانند نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند. بدیهی است این دانشجویان اگر در موقع دفاع پذیرش مقاله ارائه نموده باشند، در زمان تسویه حساب باید مقاله مذکور چاپ شده باشد.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

آدرس کوتاه :