قابل توجه اساتید محترم : جهت اعمال حذف غیبت کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

- 04 / خرداد / 98

 

 

قابل توجه اساتید محترم : 

جهت اعمال حذف غیبت کلاسی (سه شانزدهم) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از تاریخ شنبه 98/03/04 لغایت پنجشنبه 98/03/09 با مراجعه به سایت اساتید دانشگاه به آدرس sida.iaushiraz.ac.ir شخصا و بادقت کافی اقدام نمائید و از مراجعه اداره امتحانات خودداری نمایید.
درضمن پس از اعمال حذف 3/16 توسط استاد، در صورت هرگونه اشتباه، فقط از طریق شورای آموزشی واحد قابل برگشت میباشد.

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار