تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی 98/1397 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

- 10 / تیر ماه / 98

برنامه زمان بندی تابستان سال تحصیلی 98/1397

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

انتخاب واحد

دوشنبه 10/04/98 لغایت پنجشنبه13/04/98

شروع کلاس ها

شنبه 15/04/98

حذف 16/3

شنبه 19/05/98 لغایت پنجشنبه 24/05/98

پایان کلاس ها

پنجشنبه24/05/98

امتحانات پایان نیمسال

شنبه 26/05/98 لغایت شنبه 02/06/98

امتحانات عمومی

سه روز اول امتحانات صبح ها و سه روز دوم امتحانات عصرها برگزار می گردد

 

حوزه آموزش دانشگاه

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار