مشمولین نظام وظیفه

 

پس از مطالعه مطالب مرتبط با نظام وظیفه فرم نظام وظیفه را از این قسمت دریافت نمایید

نحوه اخذ مجوزتحصیلی (معافیت تحصیلی ) از پلیس +10

دانشجویان مشمول بعد از انجام مراحل اینترنتی ثبت نام در سایت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود و تایید اولیه وضعیت نظام وظیفه و واریز شهریه لازم است با مراجعه به سایت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مراحل زیر را انجام و مدارک ذیل را تهیه نموده و سپس به پلیس+10  مراجعه و مجوز ثبت نام(معافیت تحصیلی) را اخذ و به دفتر امور مشمولین دانشگاه تحویل نمایند تا ثبت نام آنان قطعی گردد.

1-چاپ فرم نظام وظیفه به همراه تصویر مدرک تحصیلی مقطع قبلی که به تایید و امضاء دفتر نظام وظیفه دانشگاه رسیده باشد .

2-مراجعه به دفتر امور مشمولین حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه جهت مهر نمودن فرمهای چاپ شده

3-همراه داشتن کپی و اصل شناسنامه

4-همراه داشتن کپی و اصل کارت ملی

5-تهیه یک قطعه عکس پرسنلی 4*3 (ترجیحا سیاه و سفید)

6-فرم انصراف و اعلام اتمام معافیت تحصیلی دانشگاه یا رشته قبلی (برای دانشجویانی که انصرافی و ثبت نام مجدد هستند)

7-برگه اعزام به خدمت (در صورت داشتن برگه اعزام به خدمت)

8- مراجعه به دفاتر پلیس 10+

تذکر مهم : با توجه به اینکه ثبت نام دانشجویان مشمول موقت و منوط به موافقت سازمان وظیفه عمومی ناجا (پلیس+10) می باشد ، شایسته است از تاریخ ثبت نام حداکثر طی مدت سه هفته نسبت به اخذ مجوز مذکور اقدام و اصل آنرا به دفتر امور مشمولین حوزه معاونت دانشجویی تحویل و تصویر آن را نیز نزد خود نگاه دارید . بدیهی است از شرکت در آزمون پایان ترم (جاری) دانشجویانی که مجوز خود را اخذ نکرده و تحویل نداده اند ممانعت بعمل می آید.

 اطلاعات عمومی نظام وظیفه

 • شرایط ثبت نام دانشجویان مشمول مقطع پیش دانشگاهی به دانشگاه: 
 1. تاریخ فارغ التحصیلی مقطع پیش دانشگاهی حداکثر 31/03/97 باشد.
 2. حداکثر سن مشمولین درزمان اخذ مدرک پیش دانشگاهی زیر 20سال باشد .
 3. مشمولینی که فاقد مدرک پیش دانشگاهی ویا دارای مدرک کاردانی می باشند مجاز به ثبت نام در مقطع کارشناسی پیوسته نمی باشند  .
 • شرایط ثبت نام دانشجویان مشمول انصرافی  :
 1. تااریخ انصراف از تحصیل دانشگاه قبلی تا زمان ثبت نام  نباید بیش از یک سال باشد .
 2. دانشجو درتمام مقاطع تحصیلات خود نباید بیش از یک بار انصراف داده باشند.

شرایط ثبت نام دانشجویان مشمول کارشناسی ناپیوسته و  کارشناسی ارشد و دکتری :

 1. حداکثر از تاریخ فارغ التحصیلی مدرک پایه یکسال گذشته باشد .
 2. حداکثر مدت زمان تحصیلات  و اخذ مرک فارغ التحصیلی درمقطع  پایه ،  کاردانی 5/2 سال -  کارشناسی ناپیوسته 4 سال  - کارشناسی پیوسته 6سال – کارشناسی ارشد 4 سال  است  که مجاز به ادمه تحصیل در مقطع می باشند در غیر اینصورت  دانشجو مجاز به ادامه تحصیل مقطع بالاتر نمی باشند .
 • شرایط ثبت نام دانشجویان قراردادی و یا تعهد خدمتی : داشتن مجوز ادامه تحصیل از سازمان  مربوط به محل خدمت  بر اساس بخشنامه نظام وظیفه.

 

 • مدارک لازم جهت اخذ معافیت تحصیلی
 1. تکمیل و پرینت  فرم درخواست معافیت تحصیلی  ازسایت دانشگاه به آدرس https://iaushiraz.ac.ir/NEZAM جهت تمامی دانشجویان .
 2. – تصویر و اصل  شناسنامه و یا کارت ملی – یک قطعه عکس4*3  برای تمامی دانشجویان مشمول .
 3. مقطع کارشناسی پیوسته : الف -  اصل و تصویر مدرک پیش دانشگاهی  ب  -  دانشجویان انصرافی : اصل و تصویر نامه انصرافی معرفی به نظام وظیفه از دانشگاه قبلی ج - دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته به بالا : اصل و تصویر نامه لغو معافیت به نظام وظیفه از دانشگاه مقطع پایه .

 

 • پس از تهیه مدارک فوق و تهیه فرم درخواست معافیت تحصیلی می بایست به اداره امور مشمولین دانشگاه واقع در طبقه 2 ساختمان مرکزی (اداری) مراجعه نموده  و پس از امضاء و مهر در خواست معافیت تحصیلی به نزدیکترین پلیس 10+ مراجعه نموده و پس از اخذ معافیت تحصیلی (2سری)  از پلیس 10+ به امور مشمولین دانشگاه مراجعه و تحویل نمائید.

سنوات مجاز تحصیل دانشجویان در مقاطع تحصیلی :

۱- کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته (۳سال )

۲- دکتری ناپیوسته ( 6 سال )

۳- کارشناسی پیوسته (۵سال )

۴- دکتری حرفه ای (۸سال)

تبصره 1: افزایش سنوات مجاز تحصیل :

دانشجویان مشمولی که در سنوات مجاز تحصیل ، فارغ التحصیل نشوند. برای ادامه تحصیل نیاز به تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه دارند تا با مکاتبه با دفاتر پلیس+10 برایشان درخواست افزایش سنوات گردد. بدیهی است دانشجویانی که مجوز سنوات اخذ نکرده باشند ، غایب محسوب شده و اجازه ادامه تحصیل نخواهد داشت.

تبصره 2: تغییر رشته یا دانشگاه با ثبت نام مجدد:

دانشجویان مشمول در کل دوران تحصیل (از کاردانی تا دکترا) صرفا یک بار می توانند انصراف داده وبا ثبت نام  مجدد(چه با آزمون یا بدون آزمون فرقی نمی کند) ، (تغییر رشته یا محل تحصیل یا هردو ) معافیت تحصیلی جدید دریافت نمایند . مدت تحصیل رشته و مقطع  قبلی جزو سنوات رشته و مقطع جدید محسوب نمی گردد.

ج) اعلام اتمام معافیت تحصیلی : دانشجویان مشمول به محض قطع ارتباط با دانشگاه به عناوین ذیل به سازمان وظیفه عمومی معرفی می گردند .

1- فارغ التحصیل                        2- ترک تحصیل                         3- انصراف                    4 - اخراج

تبصره : دانشجویان فوق الذکر از زمان اتمام معافیت تحصیلی به مدت یک سال مهلت دارند تا به خدمت وظیفه اعزام و یا در صورت داشتن شرایط مجددا مشغول تحصیل گردند. در غیر اینصورت غایب محسوب می شوند.

تذکرخیلی مهم: دانشجویان اخراجی و دانشجویانی که برای بار دوم «انصراف داده یا ترک تحصیل کرده باشند» باشند اجازه ادامه تحصیل را ندارند. دانشجویان فارغ اتحصیل فقط اجازه تحصیل در مقطع بالاتر را دارند.

تبصره: دانشجویان مقطع کارشناسی در صورت طی بیش از شش نیمسال و فراغت از تحصیل با مدرک معادل کاردانی ، حق ادامه تحصیل نداشته و باید خود را به نظام وظیفه معرفی نمایند.

 

پس از مطالعه مطالب مرتبط با نظام وظیفه فرم نظام وظیفه را از این قسمت دریافت نمایید