پیمایش

"مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و باغات دانشگاه"

"مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و باغات دانشگاه"


 


1395-6-15

 

"مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و باغات دانشگاه"

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می رساند دریافت اوراق مناقصه منوط به پرداخت مبلغ 000/200 ریال جهت خرید اوراق می باشد. مستدعی است مبلغ فوق را به شماره حساب 0108217371001 عهده بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واریز و با مراجعه به دفتر کمیسیون معاملات یا اداره تدارکات دانشگاه واقع در شیراز – کیلومتر 5 جاده شهر جدید صدرا – پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز – ساختمان مدیریت – طبقه 3 – تلفن: 07136410057 اوراق مناقصه را دریافت نمایید. ضمناً محل تحویل پاکت های مناقصه دفتر حراست دانشگاه واقع در طبقه 2 ساختمان مدیریت می باشد و بعد از مهلت مقرر (پایان وقت اداری روز یکشنبه 28/06/95) هیچ پاکتی دریافت نخواهد شد. کا 13/6-95

 

 

کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار