دسترسی سریع
×

پیمایش

"فراخوان اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان فارس"

"فراخوان اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان فارس"


"فراخوان اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان فارس"

 
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 
با توجه به ابلاغ فهرست عناوین پژوهشی مصوب در کارگروه "آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان فارس"، به آگاهی می رساند لیست عناوین مصوب به همراه فرم خام پیشنهاد پروژه تحقیقاتی(پروپوزال) از درگاه سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، زیرمجموعه مدیریت آموزش و پژوهش به آدرس www.mpo-fr.ir قابل دریافت می باشد. 
از متقاضیان انجام پروژه های معرفی شده تقاضا می شود، پروپوزال های تکمیل شده را حداکثر تا تاریخ پانزدهم آذر ماه سال جاری به آدرس الکترونیکی  research@mpo-fr.ir ارسال نموده و یک نسخه دیگر را جهت پیگیری به آدرس پست الکترونیکی دفتر ارتباط با صنعت واحد به نشانی iau.uiro@gmail.com ارسال نمایند.
 
همچنین از رساله های دکتری که در راستای تحقق بندهای سند چشم انداز توسعه استان فارس باشد، در صورت موافقت دستگاه های اجرایی مرتبط حمایت مالی صورت می گردد. سند چشم انداز توسعه استان فارس نیز از سایت مذکور قابل دریافت می باشد.
 
 
با احترام و سپاس
حوزه معاونت پژوهش و فناوری
 دفتر ارتباط با صنعت
آدرس کوتاه :

آخرین اخبار