پیمایش

گام اول در راستای تحقق شعار سال 96« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» در واحد جهرم کلید خورد

گام اول در راستای تحقق شعار سال 96« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» در واحد جهرم کلید خورد


آغاز پروژه ترمیم و نوسازی درختان مسن در40 هزار مترمربع و پرورش ماهی کپور در باغ دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

 

دکتر حمزه سارویی دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و دکتر عبدالحمید فرزانه رئیس دبیرخانه هیات امنای استان که به منظور شرکت در نشست شورای روسای واحدها و مراکز دانشگاهی استان در سال 96 به شهر جهرم سفر کرده بودند در حاشیه این نشست و با حضور در باغ 150 هکتاری دانشگاه آزاد اسلامی جهرم از دو پروژه ترمیم و نوسازی درختان مسن در 40000 مترمربع و پرورش ماهی کپور بازدید و رسماً آغاز کار این دو پروژه را اعلام کردند.

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار