دسترسی سریع
×

پیمایش

پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی) در سال تحصیلی 1400-1399

پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی) در سال تحصیلی 1400-1399


پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی) در سال تحصیلی 1400-1399

 

پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی) در سال تحصیلی 1400-1399

 مهلت ثبت اطلاعات و ثبت نام در سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان تا تاریخ 30 تیرماه 1400 میباشد.

این حمایت ها شامل موارد زیر میباشد:
1- کمک هزینه آموزشی
2- کمک هزینه کارآفرینی
3- کمک هزینه شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی
4- کمک هزینه اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی
5- اعتبار همکاری دانشجویی  
6- بیمه تکمیلی
7- وام اجاره مسکن
8- هزینه ازدواج و تولد فرزند

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه نمایید.

آیین‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور(طرح شهید وزوایی)

شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی)

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار