دسترسی سریع
×

پیمایش

پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون)

پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون)


پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون)

 

اطلاعیه:

پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون)
در بیش از 80 رشته کارشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
ثبت نام بصورت حضوری "بهمن 1399"

 

جدول نام رشته های بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/ed9f0aaf-b29a-4137-9208-3b19ed248efc
 

جدول نام رشته های بدون آزمون مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/85a3c50c-8447-4e86-9770-d3a6ab9b97c1
 

شماره های تماس:

دانشکده علوم انسانی 09171171064

دانشکده اقتصاد و مدیریت  09128272624

دانشکده کشاورزی  09173059320

دانشکده فنی مهندسی  09177028105

دانشکده مهندسی شیمی و مواد  09177514750

دانشکده هنر و معماری  09045375084

 

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار