دسترسی سریع
×

پیمایش

وبینار با موضوع " تاثیر شخصیت و هدف در کسب و کار" چهارشنبه 25 تیر ماه 1399 ساعت 20 الی 21 برگزار می گردد.

وبینار با موضوع " تاثیر شخصیت و هدف در کسب و کار" چهارشنبه 25 تیر ماه 1399 ساعت 20 الی 21 برگزار می گردد.


وبینار با موضوع " تاثیر شخصیت و هدف در کسب و کار" چهارشنبه 25 تیر ماه 1399 ساعت 20 الی 21 برگزار می گردد.

نخستین وبینار با موضوع " تاثیر شخصیت و هدف در کسب و کار" از سلسله برنامه های توانمند سازی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شیراز با همکاری مرکز رشد واحدهای فناور در مورخ چهارشنبه 25 تیر ماه 1399 ساعت 20 الی 21 برگزار می گردد.  علاقمندان می توانند از طریق شماره های درج شده و  دریافت لینک ورود به جلسه در وبینار شرکت نمایند.

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار