پیمایش

هیه و اجرای عملیات احداث پارکینگ دانشجویی دانشکده مهندسی 1 و2

هیه و اجرای عملیات احداث پارکینگ دانشجویی دانشکده مهندسی 1 و2


 

1395-3-29

آگهی مناقصه

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد تهیه و اجرای عملیات احداث پارکینگ دانشجویی دانشکده مهندسی 1 و2 به متراژ تقریبی 16000 متر مربع{شامل تهیه و اجرای کانیوا، تک­لبه، باغچه، گل باغچه، خاکبرداری، خاکریزی، زیرسازی (بیس و ساب­بیس)، آسفالت و فنس­کشی اطراف زمین مورد نظر، کابل­کشی، تامین روشنایی و لوله­کشی آبیاری فضای سبز}، واقع در پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز را از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا کلیه شرکت­های واجد شرایط و ذیصلاح دارای حداقل رتبه پنج ابنیه و یا پنج راه می­توانند جهت دریافت(خرید)، تکمیل و تحویل و تسلیم اسناد و اوراق مناقصه ظرف مدت حداکثر پانزده(15) روز از تاریخ درج آگهی مناقصه به آدرس شیراز-کیلومتر پنج جاده صدرا - پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز - ساختمان مدیریت - طبقه سوم - حوزه ریاست مراجعه نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن­های 36191264و 36191601 تماس حاصل نمایند.

تذکر:

1-ارائه فیش واریزی به مبلغ 200،000 ریال به حساب شماره 0108217371001 سیبا -بانک ملی شعبه کوثر شیراز بنام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، بابت خرید اوراق و اسناد مناقصه الزامی می­باشد.

2-دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی مناقصه(در روزنامه­های استانی و کشوری) به عهده برنده مناقصه می­باشد.              

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار