دسترسی سریع
×

پیمایش

نکات قابل توجه دانشجویان متقاضی دریافت وام بلند مدت وزارت علوم

نکات قابل توجه دانشجویان متقاضی دریافت وام بلند مدت وزارت علوم


نکات قابل توجه دانشجویان متقاضی دریافت وام بلند مدت وزارت علوم

 

 

نکات قابل توجه دانشجویان متقاضی دریافت وام بلند مدت وزارت علوم

1-این وام به صورت بودجه مشخص شده در اختیار دانشگاه قرار گرفته که مهلت ثبت نام برروی سایت وزارت علوم تا تاریخ 10/02/97  میباشد، لذا آن دسته از دانشجویانی که متقاضی دریافت وام می باشندپس ازپیش ثبت نام و دریافت فرم ها و تکمیل مدارک مورد نیاز آن، تا قبل ازتاریخ 10/02/97 به صندوق رفاه دانشجویان تحویل نمایند.

2-بودجه وام مذکور به دلیل تقاضای زیاد دانشجویان احتمال دارد زودتر از تاریخ 10/02/97 به اتمام برسد پس دانشجویانی در اولویت قرار میگیرند که زودتر مدارک خود را تکمیل و به صندوق رفاه دانشجویان تحویل داده باشند.دانشجویانی که با تاخیر مراجعه می نمایند صندوق رفاه در قبال آنان تعهدی ندارد . همچنین عدم مراجعه به دانشگاه وتحویل مدارک بمنزله انصراف از وام می باشد .

3- وام بلند مدت  ، دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته تا ترم هشت 6 مرتبه -- دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته تا ترم چهار 3 مرتبه -- دانشجویان دکترای حرفه ای تا ترم دوازده 8 مرتبه -- دانشجویان دکتری تخصصی تا ترم هشت 4 مرتبه ، در صورت تقاضا میتوانند استفاده نمایند .

4- وام بلند مدت به دانشجویان ترم یک تعلق نمی گیرد.

باتشکر -  صندوق رفاه دانشجویان

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار