دسترسی سریع
×

پیمایش

نخستین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه برگزار می شود

نخستین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه برگزار می شود


نخستین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه برگزار می شود

 

در این همایش که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش و دانشگاه فرهنگیان شیراز و سایر نهادهای فرهنگی در شیراز؛ 4 و 5 اسفندماه 1397برگزار می شود؛ سخنرانان در دو محور، به قرار زیر، به بحث و برررسی ادبیات داستانی و ترجمه خوهند پرداخت:

الف. در حوزه تالیف

1. جریان شناسی فرم و مضمون ادبیات داستانی ایران از ابتدا تا کنون

2. جریان شناسی ادبیات داستانی زنان

3. جریان شناسی ادبیات مهاجرت داستان نویسان ایرانی

4. آسیب شناسی داستان نویسی امروز ایران

5. تاثیر بوطیقای روایت ایرانی در ادبیات داستانی

6. تاثیر نظریه‌های ادبی مدرن در ادبیات داستانی ایران

7. بررسی فرم و مضامین ادبیات داستانی ایران

8. نشانه شناختی و روایت شناختی در ادبیات داستانی

9.گفتمان و تحلیل انتقادی گفتمان در ادبیات داستانی

10.زیبایی شناسی ادبیات داستانی

11.بررسی ساختار و ویژگی‌های ادبیات داستانی فارس

12.بررسی ساختار و ویژگی‌های داستان کودک و نوجوان

 

ب. در حوزه ترجمه

1.جریان شناسی نقش مترجمان در پیشبرد سبک داستان نویسی ایرانی

2.تاثیر ادبیات جهان بر ادبیات داستانی ایران با رویکرد:

* ادبیات رومانتیک اروپا 

*ادبیات  انتقادی ، رئالیستی،روانشناختی، برونگرا و درونگرای روسی و آمریکایی

3.تاثیر مکتب‌های داستانی نویسی  جهان بر ادبیات داستانی ایران

4.تاثیر انواع ترجمه محتوایی تا ساختاری بر ادبیات داستانی ایران

5. موقعیت ترجمه ادبیات داستانی جهان در دوران معاصر و تاثیر آن بر ادبیات داستانی ایران

6. موقعیت ترجمه ادبیات داستانی ایران در دوران معاصر و تاثیر آن بر ادبیات داستانی جهان

 

علاقه مندان به شرکت در این همایش و ارسال چکیده و مقاله ،می‌توانند جهت ارتباط به آدرس:

http://conf.isc.gov.ir/cft97

http://iaushiraz.ac.ir/isc

و یا تلفن تماس: 36191412 - 071 ؛ 09179176201 مراجعه نمایند.

مهلت ارسال چکیده تا دهم دیماه 1397و مهلت ارسال مقاله تا بیست و پنجم دیماه 1397 می‌باشد.

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار