مناقصه پهنای باند اینترنت جهت واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

<< آگهی مناقصه >>

 

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد نسبت به خرید پهنای باند اینترنت جهت واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از شرکت های واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه , اقدام نماید .  لذا از کلیه شرکتهای  معتبر دعوت بعمل می آید ، ظرف مدت حداکثر ده روز کاری از تاریخ درج آگهی جهت دریافت  اوراق مناقصه به آدرس اینترنتی http://www.iaushiraz.ac.ir  ( سایت مناقصات دانشگاه آزاداسلامی شیراز ) مراجعه و اوراق مناقصه را پس از تکمیل ، ظرف مدت اعلام شده به آدرس شیراز – کیلومتر 5 جاده صدرا – پردیس دانشگاه – ساختمان مرکزی – طبقه دوم – دفتر حراست – دبیرخانه محرمانه تحویل نمایند . ضمناً دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار بوده و هزینه درج آگهی مناقصه ( استانی و کشوری ) نیز به عهده برنده مناقصه می باشد .

 

مناقصه پهنای باند اینترنت جهت واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :