پیمایش

مناقصه واگذاری استیجاری قسمتی از محل سلف سرویس دانشگاه جهت توزیع غذای موردنیاز دانشجویان و کارکنان دانشگاه به صورت بیرون بر

مناقصه واگذاری استیجاری قسمتی از محل سلف سرویس دانشگاه جهت توزیع غذای موردنیاز دانشجویان و کارکنان دانشگاه به صورت بیرون بر


جهت دریافت اسناد  مناقصه واگذاری استیجاری قسمتی از محل سلف سرویس دانشگاه جهت توزیع غذای موردنیاز دانشجویان و کارکنان دانشگاه به صورت بیرون بر (واقع در 1- پردیس دانشگاه به آدرس : شیراز- کیلومتر 5 جاده صدرا-2- دانشکده هنر و معماری صدرا ) اینجا را کلیک کنید .

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار