پیمایش

مناقصه واگذاری ، تهیه ، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشجویان و کارکنان دانشگاه

مناقصه واگذاری ، تهیه ، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشجویان و کارکنان دانشگاه


 

« آگهی مناقصه »

 

 

 دانشگــــاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان و کارکنان دانشگاه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به مدت یک سال (12 ماه) به شرکت های ذیصلاح و واجد شرایط، واگذار نماید. لذا متقاضیـــــان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل اوراق مناقصه به وب سایت دانشگاه به آدرس www.iaushiraz.ac.ir  دانشگاه مراجعه نموده و پیشنهادات خود را حداکثر از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری در پاکت های لاک و مهر شده ضمن درج موضوع مناقصه بر روی پاکتها به دبیرخانه محرمانه دانشگاه به آدرس شیـــــراز – کیلومتر 5 جاده صدرا- پردیس دانشگاه آزاد اسلامــــــی شیراز- ساختمان حوزه مدیریت – طبقه دوم- دفتر حراست  تسلیــــــم نمایند. تلفن تماس : 36191207 

ضمناً دانشگاه در رد یا قبو ل تمام و یا هر یک از پیشنهادات واصله دارای اختیار تام می باشد و همچنین هزینه درج آگهی مناقصه در روزنامه های استانی و کشوری برعهده برنده مناقصه می باشد.

تذکر مهم : بازدید و رؤیت محل و کسب اطلاع از موقعیت و شرایط کارهای موضوع مناقصه و تکمیل فــرم بازدید الــزامی می باشد. ک10/4-97

 اسناد مناقصه را از این قسمت دریافت نمائید

 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار