پیمایش

مناقصه خرید یک دستگاه پراش اشعه ایکش (XRD)

مناقصه خرید یک دستگاه پراش اشعه ایکش (XRD)


 

مناقصه خرید یک دستگاه پراش اشعه ایکش (XRD)

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می رساند دریافت اوراق مناقصه منوط به پرداخت مبلغ 200000 ریال جهت خرید اوراق می باشد. مستدعی است مبلغ فوق را به شماره حساب 0108217371001 به نام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واریز و با مراجعه به دفتر کمیسیون معاملات یا اداره تدارکات دانشگاه واقع در شیراز- کیلومتر 5 جاده شهرجدید صدرا – پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز- ساختمان مدیریت – طبقه 3- تلفن    07136410057  اوراق مناقصه را دریافت نمائید.در رابطه با سوالات فنی مرتبط با مشخصات فنی تجهیزات مورد نظر می توانید با شماره  07136191507آقای مهندس کوثری تماس حاصل نمائید.ضمناً محل تحویل پاکت های مناقصه دفتر حراست دانشگاه واقع در طبقه 2 ساختمان مدیریت می باشد.

شرایط مناقصات را از اینجا دریافت نمائید

 

کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار