پیمایش

مناقصه خرید پهنای باند اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

مناقصه خرید پهنای باند اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 

<<آگهی مناقصه>>

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد نسبت به خرید پهنای باند اینترنت دانشگاه از شرکت های واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه , اقدام نماید .  لذا از کلیه شرکتهای  معتبر دعوت بعمل می آید ، ظرف مدت حداکثر ده روز کاری از تاریخ درج آگهی جهت دریافت  اوراق مناقصه به آدرس اینترنتی http://www.iaushiraz.ac.ir (سایت مناقصه و مزایده دانشگاه آزاداسلامی شیراز ) مراجعه و اوراق مناقصه را پس از تکمیل ، ظرف مدت اعلام شده به آدرس شیراز – کیلومتر 5 جاده صدرا – پردیس دانشگاه – ساختمان مدیریت – طبقه دوم – دفتر حراست دانشگاه تحویل نمایند . ضمناً دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار بوده و هزینه درج این آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشد . 

 

جهت دریافت شرایط مناقصه خرید  پهنای باند اینترنت دانشگاه آزاد شیراز بر روی این لینک کلیک نمایید

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار