پیمایش

مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و باغات دانشگاه

مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و باغات دانشگاه


 

1395-5-16

 

 

«مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و باغات دانشگاه »

 

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می رساند، دریافت اوراق مناقصه منوط به پرداخت مبلغ 200/000 ریال جهت خرید اوراق مناقصه می باشد. مستدعی است مبلغ  فوق را به شماره حساب 0108217371001 به نام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واریز و با همراه داشتن اصل فیش واریزی به دفتر کمیسیون معاملات یا اداره تدارکات دانشگاه واقع در :

شیراز  کیلومتر 5 جاده شهر جدید صدرا- پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز  ساختمان مدیریت  طبقه 3  تلفن : 07136410057 مراجعه تا اوراق مناقصه را  دریافت نمائید. 

لازم به ذکر است محل ارسال یا تحویل پاکت های مناقصه شیراز  کیلومتر 5 جاده شهر صدرا- پردیس دانشگاه  ساختمان مدیریت  طبقه دوم  دفتر حراست می باشد و در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36410057 /071تماس حاصل فرمایند .

 

کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار