دسترسی سریع
×

پیمایش

مجموعه ویدیو معرفی رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

مجموعه ویدیو معرفی رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 

مجموعه ویدیو معرفی رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

این مجموعه ویدیو ساخته شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز می‌باشد که با معرفی رشته های فعال در این واحد دانشگاهی، سعی شده است به داوطلبین محترم، جهت انتخاب بهتر رشته مورد نظر خود کمک نماید.

 

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در گفتگو با دکتر محمدرضا قائدی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

https://aparat.com/v/qIktp

 

Introducing Islamic Azad University, Shiraz Branch

https://www.aparat.com/v/fjeM0

 

فیدیو کلیب التعریف بجامعة آزاد الإسلامیة، فرع شیراز

https://www.aparat.com/v/w7y1T

 

معرفی رشته مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز:

https://www.aparat.com/v/UxrQf

 

معرفی رشته علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز:

https://www.aparat.com/v/lDKSn

 

معرفی رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز:

https://aparat.com/v/Yg6DE

 

معرفی رشته مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز:

https://aparat.com/v/bQi3s

 

معرفی رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز:

https://aparat.com/v/qpLBt

 

معرفی رشته زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز:

https://www.aparat.com/v/bUNuf/

 

معرفی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز:

https://aparat.com/v/u4ceK

 

معرفی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

https://www.aparat.com/v/ydh0E

 

معرفی رشته مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

https://www.aparat.com/v/rvpD6

 

معرفی رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

https://www.aparat.com/v/0WzFh/

 

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

https://www.aparat.com/v/asHCE/

 

معرفی رشته شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

https://www.aparat.com/v/8NYjF/

 

معرفی رشته فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

https://www.aparat.com/v/8Hxec/

 

معرفی رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

https://www.aparat.com/v/WURay/

 

معرفی رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

https://www.aparat.com/v/0GvCb/

 

معرفی رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

https://www.aparat.com/v/47dnc

 

معرفی رشته علوم و مهندسی خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

https://www.aparat.com/v/v40ah

 

معرفی رشته ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

https://www.aparat.com/v/FvyOC

 

معرفی رشته نمایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

https://www.aparat.com/v/zQor9

 

معرفی رشته موسیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

https://www.aparat.com/v/StfUi

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار