پیمایش

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ( وام بلند مدت وزارت علوم )

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ( وام بلند مدت وزارت علوم )


14:30 - 25 / 11 / 95

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ( وام بلند مدت وزارت علوم )1395-11-25

 

 
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم 
 
به اطلاع می رساند بودجه تخصیصی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص وام بلند مدت با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال دوم 96-95 معین و اعلام گردیده است.
لذا از کلیه دانشجویان متقاضی، درخواست می شود از تاریخ 95/11/26  جهت دریافت فرمهای مربوطه به سایت دانشگاه قسمت ویژه دانشجویان مراجعه و پس از دریافت فرم و تکمیل آن و تایید آموزش دانشکده بمنظور ثبت نام و تحویل مدارک به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، واقع در پردیس دانشگاه ساختمان مدیریت طبقه دوم اتاق 217 مراجعه نمایند، ضمنا با توجه به محدود بودن مدت زمان و اعتبار تخصیص یافته ، در صورت اتمام اعتبار و مدت معین، صندوق رفاه دانشجویان مسئولیتی در قبال دانشجویانی که با تاخیر مراجعه نموده اند نخواهد داشت و از ثبت نام آنها معذور خواهدبود.                              
 تلفن تماس:36191208
 
توجه                                           توجه
نکات قابل توجه دانشجویان متقاضی دریافت وام بلند مدت وزارت علوم
  1-این وام به صورت بودجه مشخص شده در اختیار دانشگاه قرار گرفته که مهلت ثبت نام برروی سایت وزارت علوم تا تاریخ 95/12/11 میباشد، لذا آن دسته از دانشجویانی که متقاضی دریافت وام می باشندپس از دریافت فرم ها و تکمیل مدارک مورد نیاز آن، تا قبل ازتاریخ 95/12/11 به صندوق رفاه دانشجویان تحویل نمایند.
2-بودجه وام مذکور به دلیل تقاضای زیاد دانشجویان احتمال دارد زودتر از تاریخ 95/12/11به اتمام برسد پس دانشجویانی در اولویت قرار میگیرند که زودتر مدارک خود را تکمیل و به صندوق رفاه دانشجویان تحویل داده باشند.دانشجویانی که با تاخیر مراجعه می نمایند صندوق رفاه در قبال آنان تعهدی ندارد.
3- وام بلند مدت  ، دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته تا ترم هشت 6 مرتبه — دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته تا ترم چهار 3 مرتبه — دانشجویان دکترای حرفه ای تا ترم دوازده 8 مرتبه — دانشجویان دکتری تخصصی تا ترم شش 4 مرتبه ، در صورت تقاضا میتوانند استفاده نمایند .
4- وام بلند مدت به دانشجویان ترم یک تعلق نمی گیرد. 
 
اطلاعات ومدارک مورد نیاز جهت اخذ وام بلند مدت(وزارت علوم)
مدارک مورد نیاز:
1-پوشه یک برگ
2-تصویر شناسنامه وکارت ملی دانشجو
3-تصویر کارت دانشجویی
4-تصویر شناسنامه وکارت ملی ضامن
5-تصویر حکم استخدامی یا بازنشستگی ضامن
6-تصویر آخرین فیش حقوقی ضامن
7-تصویر آخرین قبض تلفن ثابت ، آب، برق یا گاز محل سکونت ضامن که در آن کد پستی قید شده باشد
8-گواهی کسر از حقوق ضامن((با عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات وفناوری))
9-اصل تعهد محضری که توسط دانشجو وضامن در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم گردیده است
10-تکمیل فرمهای مربوطه وتایید آن توسط رئیس آموزش دانشکده محل تحصیل وامور دانشجویی دانشگاه
توجه:
الف)ارائه کلیه مدارک فوق به صندوق رفاه دانشجویان الزامی میباشد واز تحویل گرفتن پرونده های ناقص معذوریم.
الف)دانشجویانی که در ترم های گذشته جهت اخذ وام مذکور تعهد نامه محضری به صندوق رفاه دانشجویان ارئه نموده اند نیازی به تعهد محضری مجدد نخواهند داشت.
ب)دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی قبلی اعم از دولتی ویا آزاد تعهد محضری به دانشگاه خود ارائه داده اند نیازی به اخذ مجدد تعهد ندارندولیکن یک برگ کپی ازسند تعهد محضری که توسط دانشگاه قبلی تایید شده است به همرا گواهی کسراز حقوق ضامن بایستی به صندوق رفاه دانشجویان تحویل نمایند.
چون پرداخت وام بلند مدت بر اساس اعتبار مصوب وزمان تعیین شده از طرف وزارت علوم،تحقیقات وفناوری می باشد پرداخت وام مذکو تازمان وجود اعتبار و مدت معین شده می باشد وپس ازخاتمه اعتباریا مدت تعیین شده ازثبت نام خوداری خواهد شد.
 
صندوق رفاه دانشجویان
 
آدرس کوتاه :

آخرین اخبار