دسترسی سریع
×

پیمایش

قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت

قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت


قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت

 

قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
 

خواهشمند است جهت ثبت نام حضوری در تاریخ های 96/07/18 و 96/07/19

از ساعت 8 الی 12 مراجعه نمایند

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار