دسترسی سریع
×

پیمایش

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم: ثبت نام کارشناسی بدون آزمون جهت بهمن ماه 1398 توسط خود دانشگاه صورت می پذیرد. خواهشمند است مدارک زیر را تهیه کرده و در اولین فرصت تحویل نمائید.

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم: ثبت نام کارشناسی بدون آزمون جهت بهمن ماه 1398 توسط خود دانشگاه صورت می پذیرد. خواهشمند است مدارک زیر را تهیه کرده و در اولین فرصت تحویل نمائید.


قابل توجه مراجعه کنندگان محترم: ثبت نام کارشناسی بدون آزمون جهت بهمن ماه 1398 توسط خود دانشگاه صورت می پذیرد. خواهشمند است مدارک زیر را تهیه کرده و در اولین فرصت تحویل نمائید.

 

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم: ثبت نام کارشناسی بدون آزمون جهت بهمن ماه 1398 توسط خود دانشگاه صورت می پذیرد. خواهشمند است مدارک زیر را تهیه کرده و در اولین فرصت تحویل نمائید.

مدارک مورد نیاز :

کپی مدرک تحصیلی

کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

یک قطعه عکس 3 در 4 جدید (لطفاً مشخصات پشت عکس نوشته شود)

ارائه اصل فیش بانکی به مبلغ 460.000 ریال به حساب 0103760376004 بانک ملی بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ( لطفا فیش بانکی را از بانک ملی واقع در دانشکده اقتصاد و مدیریت تهیه فرمائید.)

تکمیل و ارائه فرم تقاضا

تحویل مدارک به مسئول دفتر معاون آموزشی آقای مهندس توحیدیان( طبقه اول ساختمان مرکزی)

زمان ثبت نام تا تاریخ 29/10/98 می باشد. نتایج پذیرش پس از این تاریخ در سامانه azmoon.org  و یا سامانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز قابل رویت می باشد.

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار