پیمایش

قابل توجه دانشجویان ورودی 96 و ورودی های 93 به قبل

قابل توجه دانشجویان ورودی 96 و ورودی های 93 به قبل


- / /

 

کلیه دانشجویان ورودی 96 جهت انتخاب واحد نیمسال تابستان 96-97 میتوانند از ساعت 18 روز دو شنبه مورخ 97/04/18 به پورتال آموزش خود مراجعه نمایند

ضمنا انتخاب واحد کلیه دانشجویان 93 به قبل تا ساعت 18 روز دوشنبه مورخ  97/04/17 تمدید گردید.

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار