پیمایش

قابل توجه دانشجویان محترم: کلیه امتحانات ترم تابستان در دانشکده فنی و مهندسی برگزار میگردد.

قابل توجه دانشجویان محترم: کلیه امتحانات ترم تابستان در دانشکده فنی و مهندسی برگزار میگردد.


- 4 / شهریور / 96

 

کلیه امتحانات تابستان 96-95 از تاریخ 96/6/4 لغایت 96/6/9  در دانشکده فنی و مهندسی برگزار میگردد.

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار