دسترسی سریع
×

پیمایش

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی حمایت از خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی متعارف خارج از دانشگاه

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی حمایت از خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی متعارف خارج از دانشگاه


قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی حمایت از خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی متعارف خارج از دانشگاه

 
 قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی حمایت از خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی متعارف خارج از دانشگاه
 
 با توجه به ابلاغ بخشنامه ساماندهی استفاده از خدمات پژوهشی متعارف خارج از دانشگاه به شماره ۵۹۲۵۰ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ و با عنایت به ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۵۶۸۶ مورخ ۹۸/۵/۲۰ )، توجه به نکات زیر ضروری می باشد:
 
۱- استفاده از خدمات پژوهشی متعارف خارج از دانشگاه فقط در شرایطی امکان پذیر است که بهره مندی از خدمات مورد نظر در واحد دانشگاهی یا در هریک از واحدهای تابع استان و یا در شبکه ساها مقدور نباشد.
 
۲- امکان حمایت مالی از پایان نامه/رساله هایی که از خارج دانشگاه، خدمات پژوهشی دریافت می کنند ولی در پروپوزال قید نشده و به تصویب نرسیده باشند، وجود ندارد.
 
۳- لازم است خدمات متعارفی که در هر یک از مراحل طراحی، اجرا و گزارش نتایج پژوهشی پایان نامه/رساله که خارج از دانشگاه انجام می شوند به صورت شفاف در پروپوزال درج و در سامانه پژوهشیار نیز ثبت شوند و مراحل زیر را طی نمایند:
 
الف: تکمیل فرم درخواست استفاده از خدمات پژوهشی متعارف خارج از دانشگاه (فرم پیوست) و تایید استاد(ان) راهنما
ب: تائید شورای گروه تخصصی 
ج: تایید شورای پژوهشی دانشکده/واحد
 
تبصره:  چنانچه پس از تصویب پروپوزال و در طی مراحل انجام تحقیق و بنا بر ضرورت، الزامی برای استفاده از خدمات پژوهشی متعارف خارج از دانشگاه مشخص شود، مقتضی است مراتب براساس مفاد بند ۳ انجام پذیرد. 
 
۴- همه خریدهای غیر مصرفی شامل وسایل آزمایشگاهی، به عنوان اموال دانشگاه محسوب می‌شوند و باید پس از استفاده در اختیار دانشگاه قرار گیرند.
 
فرم درخواست استفاده از خدمات پژوهشی متعارف خارج از دانشگاه (فرم پیوست):
 
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
آدرس کوتاه :

آخرین اخبار