پیمایش

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویانی که در شرف دفاع از پایان نامه می باشند:

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویانی که در شرف دفاع از پایان نامه می باشند:


- 10 / مرداد / 96

 

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویانی که در شرف دفاع از پایان نامه می باشند:با توجه به تعطیلات تابستانی دانشگاه از تاریخ 14/05/96 تا 27/05/96 درصورت نیاز به امور آموزشی حداکثر تا روزسه شنبه مورخ10/05/96 به آموزش دانشکده خود مراجعه فرمایند.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار