پیمایش

قابل توجه اساتید محترم : زمان تحویل سوالات امتحانی ترم تابستان

قابل توجه اساتید محترم : زمان تحویل سوالات امتحانی ترم تابستان


- 28 / مرداد / 96

 

قابل توجه اساتید محترم : زمان تحویل سوالات امتحانی ترم تابستان از تاریخ 96/05/28 در اداره امتحانات واقع در ساختمان مدیریت اتاق 106 می باشد.

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار