پیمایش

قابل توجه اساتید محترم : جهت اعمال حذف غیبت کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

- 23 / آذر ماه / 98

 

 

قابل توجه اساتید محترم : 

جهت اعمال حذف غیبت کلاسی (سه شانزدهم) نیمسال اول سال تحصیلی ۹9-۹8 از تاریخ 

شنبه 23/09/98 لغایت چهارشنبه 27/09/98

 

با مراجعه به سایت اساتید دانشگاه به آدرس sida.iaushiraz.ac.ir شخصا و بادقت کافی اقدام نمائید و از مراجعه اداره امتحانات خودداری نمایید.
درضمن پس از اعمال حذف 3/16 توسط استاد، در صورت هرگونه اشتباه، فقط از طریق شورای آموزشی واحد قابل برگشت میباشد.

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار