دسترسی سریع
×

پیمایش

فعالیت آزمایشگاهی و کارگاهی جهت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در دوره فاصله گذاری هوشمند

فعالیت آزمایشگاهی و کارگاهی جهت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در دوره فاصله گذاری هوشمند


فعالیت آزمایشگاهی و کارگاهی جهت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در دوره فاصله گذاری هوشمند

 

فعالیت آزمایشگاه ها و کارگاه ها

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

با توجه به شرایط خاص ناشی از طرح فاصله گذاری هوشمند و لزوم تداوم برخی از فعالیتهای خاص تحقیقاتی اعضای محترم هیات علمی و امور تحقیقات آزمایشگاهی و کارگاهی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

 در صورتیکه امور آزمایشگاهی و کارگاهی مربوط به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از نظر تخصصی نیاز به تداوم داشته باشد و یا تاخیر در انجام تحقیقات مورد نیاز منجر به  افزایش سنوات و بار مالی دانشجو شود، استفاده از خدمات آزمایشگاهی  و کارگاهی قابل بررسی خواهد بود.  در این راستا با تقاضای دانشجو و استاد راهنما مبنی بر انجام فعالیتهای مربوطه در شرایط فعلی و تکمیل فرم مربوطه و اخذ مجوز لازم از حوزه پژوهش و فناوری، با رعایت کلیه ضوابط بهداشتی، امکان حضور فراهم می گردد.
لازم به ذکر است که حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آزمایشگاه، بر اساس برنامه زمان بندی با رعایت محدودیت تعداد افراد حاضر در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی و دیگر ضوابط بهداشتی خواهد بود.
 
 همچنین دانشجویان غیر بومی، در صورت وجود امکانات مورد نیاز در واحد دانشگاهی محل سکونت خود می توانند با دریافت معرفی نامه، به واحد مربوطه مراجعه نموده و طبق ضوابط ساها، از امکانات مورد نیاز استفاده کنند.

 در صورت نیاز اعضای محترم هیات علمی به انجام تحقیقات آزمایشگاهی و کارگاهی مرتبط با طرح های پژوهشی درآمدزا و همچنین طرح های مرتبط با کاهش شیوع و اثرات منفی ویروس کرونا، می توانند با هماهنگی حوزه پژوهش و فناوری و درصورت وجود ظرفیت فضای مورد نیاز، از امکانات مورد نظر طبق ضوابط ساها استفاده کنند.

 کلاسهای آموزشی عملی آزمایشگاهی و کارگاهی نیز، بر اساس تصمیمات آتی سازمان مرکزی و کمیته ملی طرح هوشمند فاصله گذاری، در اولین فرصت ممکن با اطلاع رسانی قبلی، به صورت فشرده برگزار خواهد شد.

معاونت پژوهش و فناوری واحد شیراز

 

فرم درخواست استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی جهت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در دوره فاصله گذاری هوشمند:

https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/35852541-0ed7-44a9-89b3-709a1fc33275

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار