دسترسی سریع
×

پیمایش

فرم نظام وظیفه

فرم نظام وظیفه


فرم نظام وظیفه

 

دانشجوی گرامی

 باسلام،جهت درخواست معافیت تحصیلی، با در دست داشتن اصل شناسنامه و تصویر آن- یک قطعه عکس، تصویر اصل مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی، رسید پذیرش موقت با شماره دانشجویی موقت یا دائم و دریافت و تکمیل فرم درخواست معافیت تحصیلی   به امور مشمولین دانشگاه مستقر در ساختمان سلف سرویس، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مراجعه نموده و پس از اخذ معافیت تحصیلی (اصل و سه برگ تصویر آن) از پلیس 10+ به امور مشمولین دانشگاه مراجعه بفرمایید. چنانچه دانشجوی انصرافی هستید نامه ی لغو معافیت از دانشگاه قبلی به همراه مدارک فوق همراه داشته باشید.

دانشجویان گرامی  فرم نظام وظیفه را از اینجا  دریافت نمایید .

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار