پیمایش

غرفه های زیراکس ، تاکسی تلفنی و فروش محصولات الکترونیکی و تعمیرات موبایل پردیس

 

1395-2-12

 

 

« آگهـی  مـزایده عمـومی »

 

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد غرفه های  زیراکس ، تاکسی تلفنی و فروش محصولات الکترونیکی و تعمیرات موبایل  پردیس دانشگاه واقع در :

کیلومتر 5  جاده  صدرا  و غرفه عرضه مواد غذائی و بوفه دانشکده دندان پزشکی واقع در خیابان قاآنی جنوبی جنب مسجد النبی  را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید .

لذا کلیه افراد واجد شرایط می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اوراق مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه به آدرس :www.iaushiraz.ac.ir   دریافت فایل مناقصه 

یا به نشانی : شیراز – کیلومتر 5 جاده صدرا- قبل از پل راه  آهن- سایت پردیس- دانشکده علوم- طبقــه سوم- اداره تــدارکات (تلفن : 36410057 ) مراجعه نمایند.

 

تذکر : دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات واصله  دارای اختیار تام می باشد. ضمنا پرداخت هزینه درج آگهی مزایده در روزنامه های (استانی و کشوری) بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار