پیمایش

شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس


شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

 

در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزار شد

 

شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

 

جلسه شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با حضور مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی، معاونان پژوهش و فناوری واحدها و مراکز و مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

 به میزبانی واحد شیراز برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه به تبیین بخشنامه تفویض اختیار و نحوه تخصیص هزینه کرد ردیف 1-2 اعتبارات پژوهشی و

 ساخت محصول اولیه در راستای توسعه کمی و کیفی مراکز رشد پرداخت.

 دکتر داود ثمری، با اشاره به نزدیکی جشنواره پژوهش و فناوری سال 95 و مراسم بزرگداشت هفته پژوهش، به بررسی و تبیین مفاد بخشنامه های جدید مرتبط با حوزه معاونت پژوهش و فناوری پرداخت و در این راستا با اشاره به بخشنامه جدید تفویض اختیار و

 نحوه تخصیص هزینه کرد ردیف 1-2 اعتبارات پژوهشی و ساخت محصول اولیه، به بررسی مفاد این بخشنامه و تأثیرات آن در جهت توسعه کمی و کیفی مراکز رشد پرداخته شد.

دکتر محمد مهدی جباری، معاون پژوهش و فناوری واحد شیراز به بررسی وضعیت مرکز رشد واحدهای فناور و دیگر فعالیتهای صورت گرفته در اداره ارتباط با صنعت واحد شیراز پرداخت و ابراز امیدواری نمود تا با تلاش همه واحدهای دانشگاهی استان، استان فارس

 بتواند حضور فعالی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و دانش بنیان جشنواره پژوهش و فناوری سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی تهران داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی، معاونین پژوهش و فناوری و مدیران ارتباط با صنعت واحدهای استان نیز ضمن معرفی فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته در هر واحد، به ارائه نقطه نظرات و خود در رابطه با مشکلات موجود در راستای تحقق اهداف پژوهشی پرداختند.

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار