پیمایش

شرکت در مصاحبه تخصصی استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

شرکت در مصاحبه تخصصی استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


متقاضی ارجمند

با سلام

جهت شرکت در مصاحبه تخصصی استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز - کلینیک دانشکده دندانپزشکی خواهشمند است با ارائه اصل و رونوشت مدارک مربوطه شامل شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی، گواهی مبنی بر تایید محل سکونت، و تاییدیه سابقه بیمه، با توجه به اطلاع رسانی که از طریق سامانه پیامکی دانشگاه صورت گرفته است، 

در روزهای دوشنبه و سه شنبه 25 و26 بهمن 95 راس ساعت 8 صبح در محل مصاحبه به نشانی شیراز، کیلومتر 5 جاده شهر صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، دانشکده مهندسی حضور بهم رسانید.

 

** دوشنبه 95/11/25 ویژه مصاحبه متقاضیان استخدام در عناوین شغلی 1) کارشناس امور اطلاعات سلامت (کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی) و 2) کارشناس رادیولوژی 

** سه شنبه 95/11/26 ویژه مصاحبه متقاضیان استخدام در عناوین شغلی 1) کارشناس پروتز و 2) پرستار

** عدم شرکت در مصاحبه به منزله انصراف متقاضی تلقی می گردد و بدیهی است تا زمان اعلام نتیجه مصاحبه و طی مراحل گزینش نهایی، صرف حضور در جلسه مصاحبه هیچگونه حق استخدامی برای مصاحبه شونده ایجاد نمی نماید.

 

با تشکر

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار