پیمایش

شرکت در مصاحبه تخصصی استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

متقاضی ارجمند

با سلام

جهت شرکت در مصاحبه تخصصی استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز - کلینیک دانشکده دندانپزشکی خواهشمند است با ارائه اصل و رونوشت مدارک مربوطه شامل شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی، گواهی مبنی بر تایید محل سکونت، و تاییدیه سابقه بیمه، با توجه به اطلاع رسانی که از طریق سامانه پیامکی دانشگاه صورت گرفته است، 

در روزهای دوشنبه و سه شنبه 25 و26 بهمن 95 راس ساعت 8 صبح در محل مصاحبه به نشانی شیراز، کیلومتر 5 جاده شهر صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، دانشکده مهندسی حضور بهم رسانید.

 

** دوشنبه 95/11/25 ویژه مصاحبه متقاضیان استخدام در عناوین شغلی 1) کارشناس امور اطلاعات سلامت (کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی) و 2) کارشناس رادیولوژی 

** سه شنبه 95/11/26 ویژه مصاحبه متقاضیان استخدام در عناوین شغلی 1) کارشناس پروتز و 2) پرستار

** عدم شرکت در مصاحبه به منزله انصراف متقاضی تلقی می گردد و بدیهی است تا زمان اعلام نتیجه مصاحبه و طی مراحل گزینش نهایی، صرف حضور در جلسه مصاحبه هیچگونه حق استخدامی برای مصاحبه شونده ایجاد نمی نماید.

 

با تشکر

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار