دسترسی سریع
×

پیمایش

شرایط برگزاری جلسات دفاع با توجه به دستورالعمل فاصله گذاری هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی

شرایط برگزاری جلسات دفاع با توجه به دستورالعمل فاصله گذاری هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی


شرایط برگزاری جلسات دفاع با توجه به دستورالعمل فاصله گذاری هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی

 

 شرایط برگزاری جلسات دفاع
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

با توجه به ابلاغ دستورالعمل فاصله گذاری هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی در دوره شیوع ویروس کرونا، نکات لازم در خصوص برگزاری جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد و جلسات پیش دفاع و دفاع از رساله دکتری، به شرح زیر به آگاهی می رسد:


 دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی:
برای آن دسته از دانشجویان که پیش از وضعیت فعلی با تأیید استاد راهنما و مدیر گروه مربوطه آمادگی دفاع از پایان‌نامه یا رساله کارشناسی ارشد، دکتری عمومی یا تخصصی را اعلام داشته و به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، جلسه دفاع آنها برگزار نگردیده است، لازم است تا در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسه دفاعیه تحت نظارت مسئولین ذیربط به صورت حضوری یا نیمه حضوری (با رعایت الزامات بهداشتی و ضوابط مربوط به طرح فاصله گذاری هوشمند) و یا در شرایط خاص به صورت مجازی، اقدام کنند.


 دانشجویان تحصیلات تکمیلی غیر پزشکی:
فرآیند انجام پیش دفاع و دفاع این گروه از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با رعایت نکات زیر قابل انجام خواهد بود:

 نحوه حضور دانشجو در جلسه دفاع
چنانچه دانشجو بومی شهر شیراز باشد و یا غیر بومی بوده ولی متقاضی برگزاری جلسه دفاع در محل واحد شیراز باشد، جلسه دفاع به صورت حضوری و با رعایت ضوابط بهداشتی در محل واحد شیراز برگزار می‌شود.
اگر دانشجو بومی شهر شیراز نباشد، می تواند در نزدیک‌ترین واحد دانشگاهی محل زندگی (به عنوان واحد میزبان)، دفاع خود را انجام دهد.
 
 نحوه حضور هیأت داوران در جلسه دفاع
الف)استادان راهنما و مشاور
اگر استادان راهنما و مشاور ساکن شهر شیراز باشند، باید با رعایت ضوابط بهداشتی، به صورت حضوری در محل واحد شیراز در جلسه دفاع شرکت کنند و در صورت غیر بومی بودن، می توانند به صورت مجازی در جلسه حضور داشته باشند.

ب) استادان داور
استادان داور به ویژه داوران بومی باید ترجیحاً به صورت حضوری در جلسه حضور داشته باشند ولی در‌صورت نیاز به استفاده از داوران غیر بومی و یا شرایط ویژه برخی از داوران خاص بومی، با هماهنگی قبلی حوزه پژوهش، می‌توانند با حضور مجازی در جلسه دفاع، شرکت داشته باشند.


 اقدام اولیه جهت برگزاری جلسه دفاع
به منظور تعیین وضعیت برگزاری جلسه دفاع به صورت حضوری و یا غیر حضوری، لازم است در اسرع وقت فرمهای پیوست تکمیل و جهت تصمیم گیری نهایی و صدور مجوز اولیه، به ادارات پژوهشی دانشکده های مربوطه تحویل شود.

لازم به ذکر است که جهت هماهنگی های لازم برای استفاده از امکانات مورد نیاز جهت برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی و تائید صحت انجام جلسه، مکان و تاریخ و ساعت برگزاری جلسه دفاع مجازی توسط حوزه پژوهش و فناوری مشخص و اعلام خواهد گردید.


 با توجه به شرایط ایجاد شده، اجرای بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی مورخ ۹۸/۱۲/۷ تا ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به صورت اختیاری توسط دانشجویان دکتری خواهد بود.

معاونت پژوهش و فناوری واحد شیراز

 

فرم تعیین وضعیت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد:

https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/7ce233fd-1a49-4e2c-b3eb-fcb1e0c4a98f

فرم تعیین وضعیت دفاع دانشجویان دکتری تخصصی:

https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/387db1f9-e3fc-4b44-8a91-98cf3fd1731d

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار