دسترسی سریع
×

پیمایش

سامانه رسیدگی به شکایات مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه

سامانه رسیدگی به شکایات مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه


سامانه رسیدگی به شکایات مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه

 

آدرس سامانه مبدأ

Bazresicis.ac.ir

ثبت و ارسال شکایات، اطلاعیه‌ها، انتقادات و پیشنهادات

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار