دسترسی سریع
×

پیمایش

سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش راه اندازی شد

سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش راه اندازی شد


سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش راه اندازی شد

 

سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش جایگزین پیشخوان خدمات دولت با آدرس emt.medu.ir راه اندازی شد.

پذیرفته شدگان دانشگاه باید به این سامانه وارد شده درخواست تاییدیه تحصیلی خود را بدون نیاز به مراجعه به پیشخوان ثبت نمایند.

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار