دسترسی سریع
×

پیمایش

زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 99-98

زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 99-98


زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 99-98

دانشجویان گرامی

زمان شروع دریافت کارت ورود به جلسه امتحان از سایت دانشگاه از تاریخ 98/10/09 می‌باشد.

با توجه به تغییر زمان برخی امتحانات، کارت‌هایی که قبل از تاریخ فوق دریافت شده باشد، فاقد اعتبار است.

همراه داشتن کارت امتحان و کارت ملی یا کارت شناسایی عکس دار در امتحانات پایان ترم الزامیست.

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار