دسترسی سریع
×

پیمایش

زمان آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی رشته نوازندگی موسیقی ایرانی دوره کارشناسی پیوسته

زمان آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی رشته نوازندگی موسیقی ایرانی دوره کارشناسی پیوسته


زمان آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی رشته نوازندگی موسیقی ایرانی دوره کارشناسی پیوسته

 

زمان آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی رشته نوازندگی موسیقی ایرانی دوره کارشناسی پیوسته

متقاضیان رشته نوازندگی موسیقی ایرانی مقطع کارشناسی پیوسته واحد شیراز لازم است برای انجام آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی روز چهارشنبه 98/7/3  در ساعات اداری(12-8) به واحد شیراز واقع در شهر صدرا بلوار ایران دانشکده هنر و معماری  مراجعه نمایند . بدیهی است نتیجه قطعی پذیرش دعوت شدگان به آزمون عملی این رشته متعاقبا اعلام می گردد.

ضمنا لازم است این افراد مبلغ 380000 ریال بابت هزینه برگزاری آزمون عملی به شماره حساب 0104450445002 نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسلامی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) واریز نموده و فیش بانکی آن را در هنگام مراجعه برای آزمون عملی تحویل نمایند.

متقاضیان مشمول لازم است تا اعلام نتایج آزمون عملی و اعلام اسامی پذیرفته شدگان قطعی، تکالیف وظیفه عمومی خود را به موقع انجام دهند تا با مشکل مواجه نگردند.

 

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار