دسترسی سریع
×

پیمایش

راهنمای پذیرفته شدگان کاردانی و کارشناسی

راهنمای پذیرفته شدگان کاردانی و کارشناسی


راهنمای پذیرفته شدگان کاردانی و کارشناسی

 

با سلام

راهنمای پذیرفته شدگان مقاطع مختلف بر اساس سوابق تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 در فایل های پیوست آمده است.

 

لطفا با توجه به مقطع مورد نظز خود فایل راهنما را دانلود نمایید:

 

راهنمای پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی:

https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/26357d4e-34f6-45e5-9d41-441814b53bee

 

راهنمای پذیرفته شدگان کاردانی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی:

https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/66965267-a78b-4337-8925-a45915e31426

 

راهنمای پذیرفته شدگان کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی:

https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/b844af49-e277-4ba7-bd8e-5ae5cbd4213d

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار