دسترسی سریع
×

پیمایش

راهنمای مراحل ثبت نام اینترتنی دانشجویان جدید الورود 1400 + مدارک مورد نیاز

راهنمای مراحل ثبت نام اینترتنی دانشجویان جدید الورود 1400 + مدارک مورد نیاز

 

راهنمای مراحل ثبت نام اینترتنی دانشجویان جدید الورود 1400 + مدارک مورد نیاز

 

راهنمای تصویری انتخاب رشته های بدون آزمون در سایت azmoon.org

https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/9c5648ab-46f4-4835-9f71-a42965924fd0

 

راهنمای ثبت نام اینترنتی دانشجویان ورودی جدید در سامانه آموزشیار:

/https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/703039/sabtnew.pdf

 

مدارک لازم جهت تحویل حضوری / پستی دانشجویان ورودی جدید :

/https://iaushiraz.ac.ir/documents/documents/10608/703039/madareek.pdf

 

راهنمای اینترنتی پرداخت شهریه دانشجویات ورودی جدید در سامانه آموزشیار:

https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/a16ebf9d-7414-47c3-9a52-7c446c5627f7

 

کلیپ راهنمای ثبت نام اینترنتی دانشجویان ورودی جدید:

 
آدرس کوتاه :

آخرین اخبار