دسترسی سریع
×

پیمایش

راهنمای ثبت و دریافت پاسخ درخواست های اسکان نوروزی - ,ویژه کارکنان و اعضا هیات علمی تمام وقت

راهنمای ثبت و دریافت پاسخ درخواست های اسکان نوروزی - ,ویژه کارکنان و اعضا هیات علمی تمام وقت


راهنمای ثبت و دریافت پاسخ درخواست های اسکان نوروزی - ,ویژه کارکنان و اعضا هیات علمی تمام وقت

 

قبل از هرگونه ثبت درخواست اسکان با دبیر رفاهی واحد مقصد تماس گرفته و شیوه ارسال درخواست خود را استعلام نمایید.

لینک شماره تماس های دبیران رفاهی واحد های کشور

روش های درخواست اسکان:

1.   درخواست از طریق سامانه ساجد به نشانی sajed.iau.ir

2.   درخواست از طریق فکس یا سیستم اتوماسیون (فرم خام درخواست اسکان نوروزی به صورت رایورز برای همکاران ارسال گردیده است)

طریقه دریافت پاسخ استعلام اسکان:

1.   در صورتی که درخواست اسکان از طریق سامانه ساجد ارسال شده باشد، از سامانه مذکور پاسخ را دریافت خواهید نمود.

2. در صورتی که درخواست اسکان از طریق فکس یا اتوماسیون ارسال شود، جهت دریافت پاسخ به دبیر رفاهی واحد شیراز مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 36191606 تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار