دسترسی سریع
×

پیمایش

راهنمای تصویری مشاهده شماره دانشجویی دائم، پرداخت شهریه و انتخاب واحد

راهنمای تصویری مشاهده شماره دانشجویی دائم، پرداخت شهریه و انتخاب واحد


راهنمای تصویری مشاهده شماره دانشجویی دائم، پرداخت شهریه و انتخاب واحد

با درود

راهنمای تصویری مراحل ثبت نام بعد از مرحله دریافت رسید پذیرش موقت در سامانه آموزشیار ویژه پذیرفته شدگان ورودی جدید سال ۱۳۹۹

 

مراحل مشاهده شماره دانشجویی دائم پرداخت شهریه و انتخاب واحد را می توانید در فایل pdf پیوست مشاهده نمایید:

https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/19092f3a-08bd-450a-af9b-1ebca54777f5

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار