دسترسی سریع
×

پیمایش

راهنمای تایید شماره تماس در سامانه آموزشیار

راهنمای تایید شماره تماس در سامانه آموزشیار


راهنمای تایید شماره تماس در سامانه آموزشیار

 

قابل توجه کلیه دانشجویان محترمی که شماره تماس آنها در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی، تایید نشده است

فایل راهنمای تایید شماره تماس در سامانه آموزشیار:

https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/26cd8ce5-3648-420e-be63-3b9738fd97b1

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار