دسترسی سریع
×

پیمایش

درخواست ایمیل دانشگاهی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید حق التدریس

درخواست ایمیل دانشگاهی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید حق التدریس


درخواست ایمیل دانشگاهی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید حق التدریس

 

امکان دریافت ایمیل دانشگاهی به منظور درج در مقالات پژوهشی جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید حق التدریس فراهم گردیده.

جهت دریافت ایمیل پس از تکمیل فرم ذیل به فنآوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مراجعه فرمائید.

 

دریافت فرم درخواست پست الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دریافت فایل راهنمای پست الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار