دسترسی سریع
×

پیمایش

درباره «هویت کالبدی شهر»؛ کتاب برتر گروه هنر و معماری پنجمین جشنواره فرهیختگان

درباره «هویت کالبدی شهر»؛ کتاب برتر گروه هنر و معماری پنجمین جشنواره فرهیختگان


درباره «هویت کالبدی شهر»؛ کتاب برتر گروه هنر و معماری پنجمین جشنواره فرهیختگان

 

کتاب «هویت کالبدی شهر» اثر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، عنوان کتاب برتر گروه هنر و معماری پنجمین جشنواره فرهیختگان را به خود اختصاص داد.

 

دکتر طاهره نصر در باره کتاب «هویت کالبدی شهر» می‌گوید: «هدف از نگارش کتاب هویت کالبدی شهر دستیابی به مفهوم «هویت» در ساخت و سازهای امروز است، توجه به مفهوم هویت نه فقط به عنوان یک هنجار، بلکه راهگشای بسیاری از مسائل شکل شهرهای امروز خواهد بود

وی می‌افزاید: «هویت تنها یک صفت نیست و مفهومی بیش از صفت را دارا است. توجه هویت در ساخت و سازها، ارتجاع نیست؛ بلکه این مهم است که توجه به چه بخش از گذشته حائز اهمیت است. هویت هر دوره را ویژگی ها و امتیازات آن دوره نسبت به دوره پیش مشخص می سازد. برای این منظور باید دید تغییر و تحولات هر دوره چگونه و تا چه حد بوده است

نصر اظهار می‌کند: «اما نکته ای که در این میان چالش ایجاد می کند، فقدان توجه به این مقوله در شهرسازی معاصر است؛ زیرا شناخت هویت و مولفه های تأثیرگذار آن در شکل شهر، برای ساخت شهرهای با صفات هویتی مطلوب لازم است و شناسایی مولفه‌های موثر در شکل گیری هویت کالبدی شهر ایرانی و شناسایی عوامل موثر بر عدم درک مفهوم هویت در کالبد شهر معاصر ایرانی نیز راهکاری موثر برای بررسی مسائل شکل شهرهای امروز ایران است

 

وی ابراز امیدواری کرد که بتوان با شناسایی اصول شکل دهنده فضاهای شهر ایرانی، شناخت نیازهای جامعه انسانی و شناخت ارزش های فرهنگی جامعه به نظام پایدار برنامه ریزی برای شهر معاصر اندیشید.

دکتر مصطفی بهزاد فرد استاد و رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتر حمید ماجدی استاد و رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران بر این کتاب مقدمه نوشته اند.

 
آدرس کوتاه :

آخرین اخبار