پیمایش

جهت هرگونه درخواست میهمانی یا انتقالی درنیم سال اول 97 - 96 از تاریخ 96/4/20 تا 96/5/20 به سایت www.monada.iau.ir مراجعه نمایید.

جهت هرگونه درخواست میهمانی یا انتقالی درنیم سال اول 97 - 96 از تاریخ 96/4/20 تا 96/5/20 به سایت www.monada.iau.ir مراجعه نمایید.


- 20 / تیر / 96

 

قابل توجه دانشجویان محترم: جهت هرگونه درخواست میهمانی یا انتقالی (( زمان بندی ، شرایط و مدارک مورد نیاز)) درنیم سال اول 97 - 96 از تاریخ 96/4/20 تا 96/5/20 به سایت  www.monada.iau.ir  مراجعه نمایید. درضمن فقط درخواست هایی که از طریق سامانه فوق ثبت شود قابل رسیدگی میباشد.                                                                                 معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه آزاداسلامی شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار