پیمایش

ثبت نام رشته موسیقی

ثبت نام رشته موسیقی


 

ثبت نام رشته موسیقی

قابل توجه پذیرقته شدگان رشته موسیقی که در  نیمسال اول 95 آزمون عملی داده اند:

 خواهشمند است جهت ثبت نام از تاریخ 95/11/13 لغایت 95/11/18 مراجعه نمایید.این زمان آخرین زمان ثبت نام می باشد و قابل تمدید نیست.

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار