دسترسی سریع
×

پیمایش

توانمندسازی مسئولان برنامه و بودجه در کارگاه آموزشی «سامانه پایش برنامه و مدیریت استراتژیک»

توانمندسازی مسئولان برنامه و بودجه در کارگاه آموزشی «سامانه پایش برنامه و مدیریت استراتژیک»

 

رئیس اداره توانمندی‌سازی و آموزش‌های کاربردی واحد شیراز از برگزاری کارگاه آموزشی سامانه پایش برنامه و مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس خبر داد.

 

مهندس علی رضایی گفت: این کارگاه با هدف توانمندسازی کارکنان و رؤسای برنامه و بودجه واحدها و مراکز دانشگاهی استان فارس برای ورود و تحلیل اطلاعات برنامه پنجم و ششم توسعه برگزار شد.

به گفته وی، اهداف مهم و کاربردی این کارگاه در آموزش ورود اطلاعات در بخش اهداف کمی سازمان در دو قسمت پشتیبانی و عملکرد، گزارش گیری مرتبط با این دو قسمت در سطح کاربر دانشگاهی، گزارش گیری و تأیید اطلاعات توسط کاربر استان، ورود اطلاعات بخش برنامه عملیاتی، گزارش گیری های مرتبط با بخش برنامه عملیاتی در سطح کاربر دانشگاه و گزارش گیری مرتبط با بخش برنامه عملیاتی در سطح کاربر استان بود.

وی افزود: «به طور کلی این کارگاه با هدف توانمندسازی کارکنان و رؤسای برنامه و بودجه واحدها و مراکز دانشگاهی استان که در راستای ثبت اطلاعات در سامانه پایش برنامه استراتژیک دانشگاه فعالیت دارند، برگزار شد.»

مجتبی بابایی خرزوقی به عنوان مدرس کارگاه، محمد رضا موینی رئیس اداره برنامه ریزی و علی کدخدایی مسئول سامانه پایش برنامه استراتژیک از مسئولان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه حضور داشتند.

دکتر حمزه سارویی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس هم با حضور در این کارگاه خواستار توجه جدی مسئولان امر نسبت به این سامانه شد.

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار